STÁB 2024. május 22.
Kádár Elemér

Kádár Elemér

művelődéstörténeti tanácsadó

Kádár Elemér – néptáncpedagógus, táncművész, koreográfus, szakíró

 

Kézdivásárhelyi. Kisdiák korában a város kiváló képzőművészeitől tanult képzőművészeti alapokat és művészettörténetet, a csernátoni múzeumban pedig népi bútorfestést és fafaragást. Később Kolozsváron a Babes-Bolyai Tudományegyetemen történelmet és művészettörténetet tanult, a Magyar Táncművészeti Egyetemen diplomázott néptáncosként, néptáncpedagógusként is kiemelten érdeklődik a közép-kelet-európai (tánc)kultúra művészettörténeti, tánctörténeti vonatkozásai iránt.

Több ilyen témájú ismeretterjesztő előadást is létrehozott már, miközben számos táncszínházi produkciónak volt történelmi és művészettörténeti szakértője, díszlet- és jelmeztervezője, esetenként dramaturgja, rendezője. Gyakran meghívott előadó, táncoktató, szakmai zsűrik tagja az országhatárokon kívül is, ismeretterjesztő írásokat és tánckritikákat is ír.

A kilencvenes évek elején a kézdivásárhelyi Vigadó Néptáncegyüttes táncosa volt, majd a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesben a hivatásos táncos pályán is kipróbálta magát. A kolozsvári Ördögtérgye és a szegedi Cuháré Néptáncegyütteseknek alapító tagja, több kismagyarországi művészeti iskolában is dolgozott táncpedagógusként, a Nagyvárad Táncegyüttesben pedig már nem csak táncos, de időről időre koreográfus, dramaturg és rendező is volt, miközben szakmai alapon bejárta a világot Kínától az Egyesült Államokig.

Most a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége kötelékében dolgozik, a moldvai csángómagyar hagyományőrzők szakmai segítőjeként, miközben a középkori európai körtánckultúra még ma is fellelhető emlékeit kutatja. Közben szoros szakmai kapcsolatban van az erdélyi és magyarországi néptánc-színházi alkotóműhelyekkel, melyek szerteágazó szakmai ismeretei miatt rendre igénybe veszik a segítségét.